RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2015

Hromadná licenčná zmluva

16/2015

0,00 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Obec Štitáre

28.05.2015

Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti

18/2015

0,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

22.05.2015

Dohoda o prenájme SD

15/2015

0,00 EUR

Buben Michal, Pri Prameni 43A, Štitáre

Obec Štitáre

14.05.2015

Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s odpadmi

17/2015

0,00 EUR

ENVI-GEOS NItra, s. r. o., Korytovská 20, Lužianky 951 41

Obec Štitáre

12.05.2015

Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu

14/2015

0,00 EUR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sidlom v Nitre

Obec Štitáre

11.05.2015

Zmluva o dielo č. 052015-01

25/2015

0,00 EUR

APIR s.r.o., Pri Prameni 47, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre

11.05.2015

Zmluva o dodávke plynu,Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu

11/2015

0,00 EUR

Slovenský plynár. priemysel

Obec Štitáre

10.05.2015

Zmluva o spolupráci

13/2015

0,00 EUR

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD, Na hôrke 29, 949 11 Nitra

Obec Štitáre

10.05.2015

Zmluva o spolupráci

12/2015

0,00 EUR

Doc.RNDr.Alena Dubcová, CSc., Novomeského 75, 949 11 Nitra

Obec Štitáre

06.05.2015

Zmluva o dielo

18/2015

0,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Obec Štitáre

06.05.2015

Zmluva o grantovom účte

10/2015

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a. s. , Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Štitáre

31.03.2015

Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb ...

9/2015

0,00 EUR

HASOB s.r.o., Ladice 106

Obec Štitáre

06.02.2015

Hromadná licenčná zmluva

8/2015

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz atorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,82108 Bratislava

Obec Štitáre

05.02.2015

Zmluva o službách 060215/1

6/2015

0,00 EUR

OPEN DOOR, s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa

Obec Štitáre

30.01.2015

Dodatok č.3 k Zmluve o nájme úravretej dňa 16.03.2003

5/2015

0,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Štitáre

18.01.2015

Dohoda o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu

2/2015

0,00 EUR

RUVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

18.01.2015

Zmluva o nájme

1/2015

0,00 EUR

Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

Obec Štitáre

11.01.2015

Všeobecné zmluvné podmienky IS DCOM

7/2015

0,00 EUR

DCOM Bratislava

Obec Štitáre

31.12.2014

Úrazové poistenie znevýh. uchádzača o zamest. v rámci podp. rozvoja miest. a region. zamestnanosti

4/2015

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Štitáre

31.12.2014

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

3/2015

0,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Štitáre

26.12.2014

Dohoda o prenájme

39/2014

0,00 EUR

Školák František, Ku Gáborke 30, Štitáre

Obec Štitáre

16.12.2014

Dohoda č. 22/§50j/2014

37/2014

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

16.12.2014

Dohoda č. 37/§52a/2014

36/2014

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

Obec Štitáre

14.12.2014

Zmluva č. 9/NR/2014

38/2014

0,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra

Obec Štitáre

26.10.2014

Dodatok č.1 k zmluve č. 46/ZD2-25/14

35/2014

0,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: