RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Kontakt

Adresa obecného úradu:

Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

 

Starostka obce:

Ing. Zuzana Vinkovičová

Tel.: 037/ 65 288 28
mobil: 0918 320 830
Fax: +421 37 65 288 28

E-mail: starostka@stitare.sk

web:  www.stitare.sk

 

IČO: 37 869 531

DIČ: 2021701572

 

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra

Číslo účtu: 0816688004/5600

IBAN :  SK59 5600 0000 0008 1668 8004

 

Zamestnanci obecného úradu:

Podateľňa, stavebné, dane a pokladňa:        

Valéria Nagyová  - t.č.: 037/65 288 28

                                   0918 320 846

                                   email: obecnyurad@stitare.sk 

                                   email: obecnyurad2@stitare.sk

 

Účtareň, účtovníctvo, evidencia majetku,mzdy a personalistika :

 Zuzana Gajanová -   t.č.: 037/ 65 288 28

                                          0918 320 846

                                        email: ekonom@stitare.sk

 

Údržbár: Jozef Tomka- Telefónne číslo : 0907 566 852

Správkyňa SD a MŠ : Helena Molnárová 

 

Riaditeľka MŠ:   Mária Székelyová

Učiteľka MŠ:      Renáta Kišucká

 MŠ- Telefónne číslo : 0910 818 787

email: msstitare@gmail.com

 

  

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00 
Utorok  nestránkový deň  
Streda   8:00 - 12:00  12:30 - 16:30 
Štvrtok   nestránkový deň  
Piatok  8:00 - 12:00