RSS

Výber jazyka

Obsah

Kontakt

Adresa obecného úradu:

Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

 

Starostka obce:

Valéria Kurucová -  starostka obce

Tel.: 037/ 65 288 28
mobil: 0918 320 830
Fax: +421 37 65 288 28

E-mail: starostka@stitare.sk

web:  www.stitare.sk

 

IČO: 37 869 531

DIČ: 2021701572

 

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra

Číslo účtu: 0816688004/5600

IBAN :  SK59 5600 0000 0008 1668 8004

 

Zamestnanci obecného úradu:

Podateľňa, stavebné, dane, pokladňa, overovanie ... :        

t. č.: 037/65 288 28

mobil: 0918 320 846

Mgr. Jana Lackovičová - email: obecnyurad@stitare.sk 

Erika Lacenová - email: obecnyurad2@stitare.sk

 

Účtareň, účtovníctvo, evidencia majetku,mzdy a personalistika :

t. č.: 037/ 65 288 28

mobil: 0918 320 846

Veronika Kokinová - email: ekonom@stitare.sk

Magdaléna Balážiová Barčová

 

Údržbár: Jozef Tomka- Telefónne číslo : 0907 566 852

               Viktor Dallos

Správkyňa SD a MŠ : Dominika Magová zastupuje počas PN Heleny Molnárovej

Riaditeľka MŠ:   Eva Süttőová /poverená zastupovaním

Učiteľka MŠ:      

 MŠ- Telefónne číslo : 0910 818 787

email: msstitare@gmail.com

 

  

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok  8:00 - 12:00 12:30 - 15:00 
Utorok  nestránkový deň  
Streda   8:00 - 12:00  12:30 - 16:30 
Štvrtok   nestránkový deň  
Piatok  8:00 - 12:00