Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Úmrtie a hrobové miesta

Úmrtie v rodine

Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku (zoznam pohrebných služieb - tu dole).

Príbuzní sa môžu rozhodnúť, kam dajú svojho zosnulého previezť, avšak u nás je možnosť umiestnenia do Domu smútku v Štitároch. V tomto prípade pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné náležitosti na obecnom úrade.

Na matriku do Nitry je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje.

Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad v Kolíňanoch a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby. V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia.

Hrobové miesta

Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade v Štitároch , kde sa vystaví zmluva o prenájme hrobového miesta s uvedením doby nájmu a výškou zaplateného nájomného.

Poplatky za prenájom hrobových miest na dobu 10 rokov a vonkajšie rozmery hrobových miest:

 • jednohrob 15,- € - rozmery 120 x 245 cm

Informácie o evidencii hrobových miest a poplatkoch za prenájom hrobových miest poskytuje počas stránkových dní pracovníčka obecného úradu.

 • dvojhrob 30,- € - rozmery 210 x 245 cm
 • detský hrob 10,- € - rozmery 60 x 100 cm
 • urnové miesto 30,- € - rozmery 80 x 80 cm 

Potvrdenie o účasti na pohrebe

Potvrdenie o účasti na pohrebe (vybavovanie pohrebu) vydajú na Obecnom úrade Štitáre na počkanie.

Pokiaľ ste sa rozhodli previesť zosnulého do Domu smútku v Štitároch, kontaktuje prosim pracovníkov obce.

ZOZNAM POHREBNÝCH SLUŽIEB

Pohrebná služba REQUIEM

Špitálska 5, Nitra

tel: 037/ 6503628

0905 948 812

0907 980 214

Pohrebná služba MIRTA

Cintorínska 14, Nitra

tel: 037/ 6525009

0908 790 760

Pohrebná služba NITRA

Špitálska 10, Nitra

tel: 037/ 6503565

Prenájom hrobového miesta

Prevádzkovateľom pohrebísk v našej obci je Obec Štitáre.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obec Štitáre, ako prevádzkovateľ pohrebísk (cintorínov) oznamuje týmto občanom, že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Preto vyzývame hlavne tých občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných na Štitárskom cintoríne, aby si vo vlastnom záujme prišli na obecný úrad uzavrieť nájomnú zmluvu za užívanie hrobového miesta.

Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a výška nájomného a rozmery hrobového miesta je v zmysle platného VZN č. 7/2011.

Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške.

Nájomnú dobu je možné predlžovať a to zaplatením nájomného na ďalšie obdobie.

Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého.

Nájomca hrobového miesta je povinný:

 • zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta, dodržiavať čistotu a udržiavať aj okolitý priestor kosením po celom obvode hrobového miesta, 
 • označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom,
 • oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
 • požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na umožnenie akýchkoľvek úprav na hrobovom mieste, vybudovania stavby na pohrebisku (náhrobku, pomníku, rámu), 
 • tento súhlas nenahrádza súhlas stavebného úradu, pokiaľ je podľa osobitných predpisov potrebný, 
 • triediť a ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska do kontajnerov, 
 • ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál, zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť,
 • pri úpravách hrobového miesta nenarušiť estetický vzhľad pohrebiska, 
 • riadiť sa podmienkami zakotvenými v prevádzkovom poriadku pohrebiska pri realizácii stavby, alebo inej úprave.

Práce na pohrebisku

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Na povolení sú vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať.

Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác.

Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta tu dole.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vopred schválené podmienky:

 • každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi,
 • prácu na hrobovom mieste môže vykonávať len ak sa mu nájomca hrobového miesta preukáže povolením na práce od prevádzkovateľa, toto povolenie nájomca odovzdá zhotoviteľovi,
 • zhotoviteľ sa pri vstupe na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi povolením na práce,
 • predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi,
 • po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska,
 • zakazuje sa uskladňovať do cintorínskych kontajnerov akýkoľvek stavebný odpad,
 • nedovoľuje sa svojvoľné umiestňovanie lavičiek k jednotlivým hrobom,
 • zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy a kríky bez súhlasu prevádzkovateľa,
 • výrub stromov je možný len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

Dôrazne upozorňujeme nájomcov hrobových miest, aby dodržiavali rozmery hrobových miest.

ziadost_o_suhlas_k_uprave_hroboveho_miesta

zrieknutie_sa_hroboveho_miesta

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 17 °C
piatok 19. 7. jasná obloha 31/19 °C
sobota 20. 7. slabý dážď 23/18 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 29/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:184
TÝŽDEŇ:1192
CELKOM:687584

hore