RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Obec Štitáre

Obec ŠtitáreÚzemie obce Štitáre sa nachádza 7 km smerom na východ od okresného a zároveň krajského mesta Nitra. Štitáre sú jednou z 52 obcí okresu Nitra, ktorý je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Obec Štitáre susedí na severe a severovýchode s obcou Žirany, na východe s obcou Kolíňany, na juhu s Pohranicami, na juhozápade s Nitrianskymi Hrnčiarovcami a na severozápade s obcou Podhorany.

 

Detail

06.12.2019

Skúška sirén 1

Skúška sirén

V súlade s §5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike vykonané v termínoch, ktoré sú uvedené v prílohe.

Detail

02.12.2019

Oznámenie _ spoločná poľovačka, 07.12.2019 1

Oznámenie _ spoločná poľovačka, 07.12.2019

Obec Štitáre oznamuje občanom, že dňa 07.12.2019 v sobotu v čase od 08,00 - do 15,00 hod., Poľovnícka spoločnosť Žibrica a Bučina organizuje v katastrálnom území našej obce spoločnú poľovačku na diviaču zver. Preto Vás vyzývame, aby ste v tento deň pre vlastnú bezpečnosť obmedzili pohyb v našich lesoch.

Detail

02.12.2019

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel. 1

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel.

Obec Štitáre vyzýva všetkých majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na miestnych komunikáciách z dôvodu vykonávania zimnej údržby. V prípade nedodržania výzvy nebude možné zabezpečiť zimnú údržbu. Za porušenie tejto výzvy a za škody vzniknuté na motorových vozidlách pri zimnej údržbe z dôvodu parkovania na miestnej komunikácii obec nenesie zodpovednosť.

Detail

02.12.2019

Upozornenie na možné poškodenie vodomerov 1

Upozornenie na možné poškodenie vodomerov

Obec Štitáre, ako prevádzkovateľ obecného vodovodu upozorňujeme všetkých odberateľov vody z obecného vodovodu, že z dôvodu prichádzajúcej zimy a mrazivého počasia žiadame, aby ste si zabezpečili dostatočné prekrytie a zateplenie vodomerov v šachtách, aby nedochádzalo k ich poškodeniu zamrznutím. Za takéto poškodenie vodomeru zodpovedá odberateľ.

Detail

29.11.2019

Návrhy nariadení na pripomienkovanie. 1

Návrhy nariadení na pripomienkovanie.

Zverejnenie návrhov nariadení obce Štitáre na pripomienkovanie.

Detail