RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Obec Štitáre

Obec ŠtitáreÚzemie obce Štitáre sa nachádza 7 km smerom na východ od okresného a zároveň krajského mesta Nitra. Štitáre sú jednou z 52 obcí okresu Nitra, ktorý je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Obec Štitáre susedí na severe a severovýchode s obcou Žirany, na východe s obcou Kolíňany, na juhu s Pohranicami, na juhozápade s Nitrianskymi Hrnčiarovcami a na severozápade s obcou Podhorany.

 

Detail

14.12.2018

Oznámenie pre občanov 1

Oznámenie pre občanov

Obecné zastupiteľstvo a predsedovia novovytvorených komisií v obci Štitáre dávajú na známosť, že do jednotlivých komisií hľadajú členov. V prípade, ak majú občania obce záujem stať sa členom niektorej z komisií, kontaktujte prosím telefonicky jej predsedov. 1. Komisia kultúry a športu (predseda: Katarína Kóšová 0905/151600) 2. Komisia sociálna a životného prostredia (predseda: Michal Beňo 0905/566908) 3. Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí od občanov (predseda: Ing. Daniel Pindeš 0908/734304) 4. Komisia stavebná a územného plánovania (predseda: Valéria Kurucová 0908/414037) 5. Komisia finančná a správy obecného majetku (predseda: Ing.Daniel Pindeš 0908/734304)

Detail

12.12.2018

Premávka MHD počas vianočných sviatkov 1

Premávka MHD počas vianočných sviatkov

V prílohe nájdete oficiálny oznam o premávke MHD Nitra počas nadchádzajúcich sviatkov. V pracovných dňoch 27., 28. a 31.12. sa premáva mimoriadne ako v sobotu. V dňoch 24. a 31. je premávka vo večerných hodinách ukončená predčasne. Dodatočne bude na webe a v autobusoch zverejnený podrobný zoznam posledných spojov na jednotlivých linkách na Štedrý deň a na Silvestra. Rozsah úpravy premávky MHD je obdobný ako v predošlých rokoch.

Detail

10.12.2018

Výzva vo veci odstránenia a orezania  stromov  1

Výzva vo veci odstránenia a orezania stromov

Výzva vo veci odstránenia a orezania stromov

Detail

06.12.2018

Súpis chovateľov ošípaných - žiadosť 1

Súpis chovateľov ošípaných - žiadosť

Vážení občania, Na základe vykonávacieho rozhodnutia č. VRK 2018/1669 vydaného Európskou komisiou a žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre, Vás žiadame o nahlásenie počtu chovu ošípaných v termíne do 10. decembra 2018 na obecný úrad.

Detail