RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Obec Štitáre

Obec ŠtitáreÚzemie obce Štitáre sa nachádza 7 km smerom na východ od okresného a zároveň krajského mesta Nitra. Štitáre sú jednou z 52 obcí okresu Nitra, ktorý je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Obec Štitáre susedí na severe a severovýchode s obcou Žirany, na východe s obcou Kolíňany, na juhu s Pohranicami, na juhozápade s Nitrianskymi Hrnčiarovcami a na severozápade s obcou Podhorany.

 

Detail

14.02.2018

polícia

Výzva policajného zboru_Seniori pozor

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Seniori pozor, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov, pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.

Detail

09.02.2018

Pozvánka - degustácia regionálnych vín 1

Pozvánka - degustácia regionálnych vín

Vážení občania, nitrianska organizácia cestovného ruchu v spolupráci s vinárstvom Château Topoľčianky a Divadlom A. Bagara vás pozývajú v piatok 2. marca 2018 na degustáciu regionálnych vín v Divadle Andreja Bagara. Tešiť sa môžete na 10 regionálnych vinárov a sprievodný program. Degustácia bude prebiehať od 16.00 do 22.00 hodiny. Viac informácií spolu s plagátom k podujatiu nájdete v prílohe e-mailu alebo na stránke www.visitnitra.eu .

Detail

26.01.2018

Omšový poriadok do 25.02.2018

Omšový poriadok do 25.02.2018

Omšový poriadok do 25.02.2018

Detail

23.01.2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL 1

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA AKADÉMII OZBROJENÝCH SÍL v Liptovskom Mikuláši

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 14. 2.2018 sa uskutoční na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši deň otvorených dverí. Organizátorom je rektorát Akadémie. Začiatok 09.30 h. - aula AOS, predpokladané ukončenie 13.00 h. Ešte pred konaním dňa otvorených dverí uskutočníme v Liptovskom Mikuláši v termíne od 29. januára do 2. februára a v náhradnom termíne od 5. do 9. februára 2018 opakovane v poradí už 8. turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl, ktorého sa môžu zúčastniť záujemcovia o bakalárske, magisterské a inžinierske štúdium. Cieľom je dosiahnuť takú pripravenosť študentov, aby nie len úspešne absolvovali prijímacie konanie, ale boli zároveň pripravení aj úspešne absolvovať celé vysokoškolské štúdium. V minulom školskom roku bolo úspešných na prijímačkách iba 30% uchádzačov, ktorí sa prípravy nezúčastnili a 95% tých, ktorí sa jej zúčastnili. V školskom roku 2018/19 predpokladáme znovu približne 800 záujemcov o štúdium. Prijatých bude 124 najlepšie pripravených študentov. Vzhľadom k dostatočnému záujmu uskutočníme kurzy ešte aj v neskorších termínoch. Kurzy zabezpečujú a organizujú informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na čísle 0905622170. Na tomto čísle zároveň poskytneme záujemcom bližšie informácie o priebehu a organizácii kurzu. Telefonovať je možné denne v dobe od 10.00 do 24.00 hod. a to aj v sobotu a v nedeľu. Je možná aj osobná návšteva v Liptovskom Mikuláši, ktorú treba predom nahlásiť. Príchod účastníkov do L. Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydané raňajky a zahájená vnuka. Výuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré budú náplňou prijímacej skúšky. Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dobe od 19.00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie inteligenčných, osobnostných a emocionálnych predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium, ktoré budú náplňou výberového konania. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, previerky fyzickej zdatnosti, previerky zo psychickej spôsobilosti, priebehu prijímačiek a potom vlastného vysokoškolského štúdia, včetne zaradenia na výkon funkcie v ozbrojených silách. Vzhľadom k individuálnej forme konania kurzu pozývame na daný turnus len malú skupinu študentov, aby sme sa každému z nich mohli v dostatočnej miere venovať. Čas ukončenia výuky vo večerných hodinách nie je preto časovo prísne limitovaný. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, občerstvenie, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, osobné doklady, peniaze pre úhradu kurzu, prípadne aj veci na športovanie. Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade záujmu o účasť žiadame študenta nahlásiť jeho čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L. Mikuláši, z dôvodu zabezpečenia jeho odvozu na ubytovňu. Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v škole.

Detail

23.01.2018

Dom ošetrovateľskej starostlivosti 1

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o zariadení Domu ošetrovateľskej starostlivosti /ďalej DOS/ pre prípad, že by ste mali záujem o umiestnenie v zariadení poskytujúcom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť - nielen pre seniorov, ale aj iné vekové kategórie. Zameriavajú sa na pacientov, u ktorých je predpoklad zlepšenia zdravotného stavu a tiež na klientov, ktorí môžu byť u nich umiestnení v Špecializovanom zariadení DOS, to znamená zabezpečujú umiestnenie na trvalo, do dožitia klienta. Zariadenia okrem Nitry majú aj v Bojnej a Komjaticiach. V prípade akýchkoľvek otázok ich neváhajte kontaktovať. Telefónne čísla sú nasledovné: - Mgr. Miroslava Zbojeková, vedúca sestra 0901 717 019 - Mgr. Zuzana Marcinková, koordinátor klientov /recepcia/ 0905 871 311 - Mgr. Ľubomíra Pačutová, zástupca riaditeľa 0917 197 925 - Mgr. Beáta Hriadelová, sociálny pracovník 0918 717 019

Detail