Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Daň z nehnuteľností

Obec Štitáre vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012 o dani z nehnuteľností.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o dani z nehnuteľností  (dole na stiahnutie).

Podávanie daňového priznania

Pre vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka). Ak u daňovníka nastali zmeny v predchádzajúcom kalendárnom roku, je povinný podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách (dolu na stiahnutie) do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.

Ide o nasledovné zmeny:

1. kúpa nehnuteľnosti,

2. predaj nehnuteľnosti,

3. dedičské konanie,

4. darovanie,

5. právoplatné stavebné povolenie,

6. právoplatné kolaudačné rozhodnutie,

7. zmena mena a bydliska, resp. názvu a sídla vlastníka nehnuteľnosti.

Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická osoba zvlášť. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich podá daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania, resp. podpíšu Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (dole na stiahnutie). To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Vyrubovanie dane

Správca dane vyrúbi daň z nehnuteľností rozhodnutím.

Platenie dane

Správca dane určuje, že vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná  do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Pri neskorej úhrade dane z nehnuteľností, správca dane vyrúbi sankčný úrok.

Daň možno platiť:

a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Štitáre

b) prevodným príkazom na účet správcu dane č. 0816688004/5600 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru)

c) poštovou poukážkou.

Zníženie dane

Správca dane z nehnuteľností poskytne oslobodenie od dane z nehnuteľností resp. jej zníženie v zmysle VZN č. 6/2012 nasledovne:

a) 50 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, majú trvalý pobyt na území obce Štitáre, ak tieto pozemky  slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Daňovníkom, ktorým sa poskytuje zníženie dane sú povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane  najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
2
1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 12 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 23/12 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 22/14 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:46
TÝŽDEŇ:1699
CELKOM:664238

hore