Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 2. 2020

Darovacia zmluva

4/2020

Neuvedené

Slovenská republika- dočasný správca Okresný úrad Nitra

Obec Štitáre

14. 1. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

3

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14. 1. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

19. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody

36/2019

Neuvedené

Odberatelia vody

Obec Štitáre

13. 12. 2019

Dohoda o prenájme

35/2019

Neuvedené

Kosírová Barbora

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

33/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

32/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

31/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

12. 12. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

30/2019

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre

29. 11. 2019

Dohoda o prenájme

34/2019

Neuvedené

Lážek Jaroslav

Obec Štitáre

19. 11. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

29/2019

15 000,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Štitáre

15. 11. 2019

Dohoda o prenájme

28/2019

Neuvedené

Eva Suttoová

Obec Štitáre

7. 11. 2019

Dohoda o prenájme

27/2019

Neuvedené

Ing. Daniel Pindeš, Pohranická 13, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22. 10. 2019

Nájomná zmluva

26/2019

Neuvedené

ARDSYSTÉM, s.r.o., Žilina

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

7. 10. 2019

Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác

25/2019

33 991,50 EUR

Ladislav Kišš LAMONT

Obec Štitáre

4. 10. 2019

Dodatok k zmluve o dielo č. 2019/OS04

1

Neuvedené

Daniel Andel DAN, Žirany 263

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby

24/2019

Neuvedené

Disig, a.s., Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

11. 9. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovarov

1

Neuvedené

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

4. 9. 2019

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

23/2019

46 316,38 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Štitáre

23. 8. 2019

Dohoda o prenájme

22/2019

Neuvedené

Horiková Terézia, Fábryho 37, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14. 8. 2019

Zmluva o dodaní tovarov

21/2019

Neuvedené

Obecné siete, s. r. o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

22. 7. 2019

Zmluva o dielo

20/2019

Neuvedené

RENOVIA, s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

18. 7. 2019

Zmluva č. 133/POD-403/19

19/2019

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

10. 7. 2019

Zmluva o dielo č. 2019/OS04

18/2019

Neuvedené

Daniel Andel DAN, Žirany 263

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

8. 7. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

17-1/2019

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

8. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

17/2019

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

8. 7. 2019

Dohoda o prenájme SD

16/2019

Neuvedené

Andrea Pristovšek, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

8. 7. 2019

Kúpna zmluva

14/2019

Neuvedené

Ing. Oľga Sokolová, Bratislava - Dúbravka

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

2. 7. 2019

Zmluva č. 112/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

13/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

1. 7. 2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny alebo zemného plynu

12/2019

0,00 EUR

SLOVAKIA ENERGY s.r.o.

Obec Štitáre

28. 6. 2019

Zmluva č. 423/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

11/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

28. 6. 2019

Zmluva č. 394/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

10/2019

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21. 6. 2019

Realizácia plochej strechy na Dome smútku

09/2019

Neuvedené

GAMAT s.r.o

Obec Štitáre

19. 6. 2019

Dodatok k zmluve

08/2019

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

14. 6. 2019

Dodatok č. 9

06-1/2019

Neuvedené

ARRIVA NITRA a.s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30. 5. 2019

Darovacia zmluva

07/2019

Neuvedené

FO - vlastníci nehnuteľností (Zámoyského ul.)

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21. 5. 2019

Zmluva o spolupráci

05/2019

Neuvedené

Viera Kyseľová - Moja Hudba, Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

17. 5. 2019

Zmluva číslo 5/2019-NR

06/2019

Neuvedené

ARRIVA NITRA a.s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

13. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

04/2019

600,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Štitáre

13. 5. 2019

Dohoda o prenájme SD

03/2019

Neuvedené

Sidónia Horniaková, Pri Prameni 6, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

7. 5. 2019

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

02/2019

15 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Obec Štitáre

27. 3. 2019

Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia

01-2/2019

Neuvedené

Tomáš Oravec Production

Obec Štitáre

27. 3. 2019

Zmluva o hudobnej produkcii

01-1/2019

Neuvedené

I.D.Band

Obec Štitáre

27. 3. 2019

Darovacia zmluva

01/2019

Neuvedené

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Peter Vlasák

7. 12. 2018

Zmluva o dielo

38/2018

Neuvedené

CZ CZ Nitra, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30. 11. 2018

Zmluva o vykonaní zimnej údržby

37/2018

Neuvedené

Péli Erik

Obec Štitáre

27. 11. 2018

Zmluva č. 5/NR/2018

36/2018

10 000,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

16. 11. 2018

Dohoda o budúcej Darovacej zmluve

34/2018

Neuvedené

JUDr. Cimrák Martin

Obec Štitáre

16. 11. 2018

Dohoda o budúcej Darovacej zmluve

33/2018

Neuvedené

Peter Vlasák

Obec Štitáre

8. 11. 2018

Dohoda o urovnaní

32/2018

Neuvedené

Pócsiková Aurélia, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

7. 11. 2018

Zmluva o dielo č. 62/2018

31/2018

Neuvedené

RRA NOVOZÁMOCKO

Obec Štitáre

5. 11. 2018

Zmluva o dielo

30/2018

Neuvedené

PROROZVOJ s.r.o.

Obec Štitáre

24. 10. 2018

Darovacia zmluva

29/2018

Neuvedené

Buday Ľubomír a Budayová Eva, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

4. 10. 2018

Dohoda o prenájme spoločenského domu

28/2018

Neuvedené

Gunišová Viktória, Pod Žibricou 14, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

24. 9. 2018

Dohoda o prenájme SD

26/2018

Neuvedené

Monnier Andrea, Ku Gáborke 61, 951 01 Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

3. 9. 2018

Zmluva o dodávke plynu

27/2018

Neuvedené

SPP

Obec Štitáre

3. 9. 2018

Zmluva sprostredkovateľa podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

25/2018

Neuvedené

Pavol Halanda

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

21. 8. 2018

Zmluva č.125/POD-403/18

24/2018

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystica

Obec Štitáre

8. 8. 2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296235-2018

23/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

8. 8. 2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 296235-2018

22/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

8. 8. 2018

Úverová zmluva č. 296568-2018

21/2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Štitáre

7. 8. 2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

20/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30. 7. 2018

Kúpna zmluva

19/2018

Neuvedené

Veronika Raisová

Obec Štitáre

27. 7. 2018

Hromadná licenčná zmluva

18/1/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

25. 7. 2018

Rekonštrukcia objektu MŠ

18/2018

Neuvedené

NEZO s.r.o.

Obec Štitáre

19. 7. 2018

Zmluva č. 127/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu v zmysle VZN č. 5/2015 v znení neskorších zmien

17/1/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

17. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí podpory

17/2018

105 263,16 EUR

Enviromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava

Obec Štitáre

16. 7. 2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

35/2018

Neuvedené

JUDr. Cimrák Martin

obec Štitáre

9. 7. 2018

Kúpna zmluva

16/2018

Neuvedené

Ácsová, Šranková, Štitáre

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

30. 6. 2018

Zmluva č. 293/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysel VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

13/1/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

6. 6. 2018

Zmluva č. 469/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších zmien

14/2018

Neuvedené

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Štitáre

1. 6. 2018

Hromadná licenčná zmluva

13/2/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

28. 5. 2018

Zmluva o poskytovní audítorských služieb

13/2018

Neuvedené

Ing. Dagmar Horáková

Obec Štitáre

28. 5. 2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

11/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

25. 5. 2018

Zmluva č. ZO/2018A12583-2

12/2018

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

7. 5. 2018

Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.7.2017

10/2018

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky

obec Štitáre

26. 4. 2018

Zmluva o dielo č. 4/2018

09/2018

Neuvedené

Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, Podhájska 23, Nitra

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

23. 4. 2018

Kúpna zmluva

15/2018

Neuvedené

Ács Attila

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

23. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

08/2018

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

18. 4. 2018

Dohoda o preprave obedov

07/2018

Neuvedené

Dušan Šrank, Veľký Lapáš č. 236, 951 04

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

10. 4. 2018

Dodatok č. 8

06/2018

Neuvedené

ARRIVA NITRA a.s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

23. 3. 2018

Poistná zmluva

03/2018

Neuvedené

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Obec Štitáre

21. 3. 2018

Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov

02/2018

Neuvedené

SIMS, a. s.

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

1. 3. 2018

Dohoda o prenájme Spoločenského domu

01/2018

Neuvedené

Jaroslav Lážek

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

31. 1. 2018

Zmluva o dielo

04/2018

Neuvedené

Ing. Dušan Madleňák-TRADIT

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

26. 1. 2018

Hromadná licenčná zmluva

05/1/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Štitáre

19. 1. 2018

Príkazná zmluva NR 32/2017/POI

05/2018

Neuvedené

Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

hore