RSS

Výber jazyka

Obsah

Kontakty

 

Adresa úradu:

Obec Štitáre

Pri Prameni 125/14

951 01 Štitáre

 

Tel.:
+421 37 65 288 28

+421 918 320 846

+421 918 320 830

Fax:
+421 37 65 288 28

E-mail: starostka@stitare.sk, obecnyurad@stitare.sk, obecnyurad2@stitare.sk, ekonom@stitare.sk

  

IČO: 37 869 531

DIČ: 2021701572

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.pobočka  Nitra

Číslo účtu: 0816688004/5600

IBAN :  SK59 5600 0000 0008 1668 8004